Kalla Fakta-torskar och samhällsandan

Kalla Faktas reportage om torskfiske i barents hav den 19/1 var bra och belyste ett stort problem. Intressant är dock att notera hur allmän uppfattningen är att staten och myndigheterna har abdikerat från sitt ansvar. Fullständigt självklart, från alla inblandade inklusive Findus, är att det är företagen som har ansvar för att säkerställa att lagen efterlievs. Och då inte inom det egna företaget utan även av andra företag. Inte ansvariga myndigheter. Visst företagen har ansvar, men det kan inte vara rimligt att de tar över ansvaret från de myndigheter som är satta att övervaka lagarna. Eller förväntas företagen även se till att deras leverantörer betalar moms, sociala avgifter m m?

Vad kommer härnäst, Judge Dredd i EU-kostym. Privata företag som kombinerar polis, åklagare och domare i en och samma person? Helst inte, låt myndigheterna få ansvar och befogenheter för att göra sitt jobb och se till att de samordnas. Åtminstone inom EU:


hits